Medicin- og arbejdsret i Schönberg

Siden 1991 er advokat og pensioneret notar Horst-Werner Peick etableret i Schönberg i Plön amt. Inden dette udøvede han sit embede som advokat og notar i Lütjenburg. Siden bestallingen som advokat i 1979 har Horst-Werner Peick næsten 40-års erfaring som advokat og notar og er en mangesidigt og kompetent rådgiver for klienterne.

Siden 2016 ydes specialiseret rådgivning i en større enhed som advokatvirksomhed CausaConcilio. De modtager en samlet kompetence vedrørede formulering af betingelser og rådgivning ved retshandler eller ved repræsentering i retssager. Hos os finder De den passende specialist, uanset om det er spørgsmål vedrørende ansættelsesret, fast ejendom og anlægsvirksomhed, salg eller køb af fast ejendom, spørgsmål inden for familieretten for ægtepagter og arveretslige spørgsmål. Vores advokater rådgiver og repræsenterer Dem i samtlige spørgsmål vedrørende stiftelse af selskaber samt ændringer i selskabsstrukturen.

 

Dine personlige kontaktpersoner på et overblik: