Mærker, patenter og ophavsret - din fordel i konkurrencen.

Beskyttelse af industriel ejendomsret - varemærker, patenter og ophavsret i Kiel, Hamburg og Flensborg

CausaConcilio tilbyder omfattende rådgivning ved planlægningen af dine immaterielle rettigheder og udvikler individuelle beskyttelsesstrategier, som er skræddersyet til din virksomhed. Som klient profiterer du af vores mangeårige erfaring kombineret med juridisk kompetence og fingerspidsfornemmelse. Opgaverne omfatter rådgivning og repræsentation ved patentrettigheder og anliggender inden for varemærker i alle andre immaterielret (design, brugsmønstre) samt loven om ophavsret og konkurrenceret – til fordel for vores klienter. Ved krænkelse af ophavsretten igennem tredjepart sikrer vi håndhævelsen af rettighederne i retten samt udenretsligt.

CausaConcilio tilbyder følgende ydelser:

  • Udvikling af beskyttelsesstrategier
  • Sikring af eget reklame- og mærkefremstød og verifikation af juridisk gyldighed af reklamepåstande fra konkurrenter.
  • Registrering af patenter, varemærker og andre immaterielle rettigheder
  • Advarsel ved overtrædelse af patenter, varemærker og andre immaterielle rettigheder såvel som illoyal konkurrence
  • Rådgivning til opfindere
  • Udarbejdelse af licenskontrakter og andre samarbejdsaftaler

Finn-Harm Witt
Advokat og notar
Specialiseret advokat inden for erhvervsretlig beskyttelse og lejelovgivning og boliger
Flensburg

På fire steder

I Slesvig-Holstens hovedstad Kiel får du støtte af vores kvalificerede advokater inden for mange forskellige retsanliggender, mens notarerne ved hjælp af en partsneutral og uafhængig vejledning finder frem til en skræddersyet løsning for enhver kontrakt. CausaConcilio naviger sikkert gennem rets- og kontraktspørgsmål. Den traditionsbundne lokation præsenterer sig i dag som en af de førende advokatkontor i det nordtyske område.

LÆS MERE

Den er alsidig og ansvarlig: loven i medicin og på hospitaler. CausaConcilio er på sit kontor i Hamborg aktiv inden for det komplekse område af læge- og hospitalsret med erfarne og specialiserede advokater, som sikrer den bedst mulige rådgivning til læger og tandlæger, hospitaler og plejecentre. I hele landet. Sammen med CausaConcilios vidtrækkende strukturer nyder klienterne desuden godt af den tværfaglige kompetence under ét tag, der kombinerer aspekter af medicinsk ret og handelsret. CausaConcilio i Hamborg fokuserer på klienternes fordel og tilbyder specialiseret viden inden for: Medicinsk ret og hospitalsret, erhvervsret, handels- og selskabsret, arbejdsret, ejendomsret samt familie- og arveret.

LÆS MERE

Flensborg er den nye og nordligste lokation hos CausaConcilio. Med ekspertise som et internationalt anerkendt advokatfirma og den erfaring og det engagement fra kompetente specialister på lokationen står vores advokater og notarer til rådighed med et omfattende juridisk tilbud. Beliggende ved den danske grænse, med blikket rettet mod Skandinavien, tilbyder vi ikke kun juridisk kompetence, men ligeledes sproglige og interkulturelle kompetencer for at rådgive og repræsentere vores klienter på tværs af landegrænserne.

LÆS MERE

Siden 1991 er advokat og pensioneret notar Horst-Werner Peick etableret i Schönberg i Plön amt. Inden dette udøvede han sit embede som advokat og notar i Lütjenburg. Siden bestallingen som advokat i 1979 har Horst-Werner Peick næsten 40-års erfaring som advokat og notar og er en mangesidigt og kompetent rådgiver for klienterne.

LÆS MERE

iurratio awards 2023

Top 50 – bester Arbeitgeber für das Referendariat 2023

Wirtschaftswoche Ausgabe 7/22

Ranking als TOP-Kanzlei in der Rubrik „Beste Kanzleien und Anwälte im Medizinrecht für Ärzte. Kliniken, Pharmaunternehmen und Versicherer“

JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2021/2022 und 2022/2023

Ranking in der Rubrik „Krankenhäuser, MVZ und Apotheken“

Brand eins Mai 2021, Mai 2022 und Mai 2023

Ranking der „Besten Wirtschaftskanzleien 2021“
und der „Besten Wirtschaftskanzleien 2022“
und der „Besten Wirtschaftskanzleien 2023“
im Gebiet „Gesundheitswesen und Pharmazie“

FOCUS Spezial 2020, 2021, 2022 & 2023

TOP-Wirtschaftskanzlei „Gesundheit & Medizin“

WirtschaftsWoche 8/2019:

TOP-Kanzlei Medizinrecht 2018

KIEL
Advokater . Notarer
kiel@cc-recht.de

HAMBURG
Advokater
hamburg@cc-recht.de

FLENSBURG
Advokater . Notarer
flensburg@cc-recht.de

SCHÖNBERG
Advokater . Notar
schoenberg@cc-recht.de

Kontorerne vil være lukket den 23.12.2022 og den 02.01.2023.

KIEL
Advokater . Notarer
0431 6701-0

HAMBURG
Advokater
040 355372-0

FLENSBURG
Advokater . Notarer
0461 14109-0

SCHÖNBERG
Advokater . Notar
04344 413973-3

Kontorerne vil være lukket den 23.12.2022 og den 02.01.2023.

KIEL
Advokater . Notarer
Deliusstraße 16 • 24114 Kiel

FLENSBURG
Advokater . Notarer
Marie-Curie-Ring 1 • 24941 Flensburg

SCHÖNBERG
Advokater . Notarer
Eichkamp 19 • 24217 Schönberg

Kontorerne vil være lukket den 23.12.2022 og den 02.01.2023.